Історія створення


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№279-р утворено Центральний державний електронний архів України.

Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду і використання відомостей, що в них містяться.

ЦДЕА України складається з чотирьох відділів та двох секторів: відділ формування Національного архівного фонду, відділ інформаційних технологій та захисту інформації, відділ забезпечення збереженості та обліку документів, відділ використання інформації документів, сектору фінансового та ресурсного забезпечення, сектору управління персоналом.

Положення про Центральний державний електронний архів України