Структура ЦДЕА України

КерівництвоДиректор

Ковтанюк
Юрій Славович


Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua

Заступник директора

Паламарчук
Людмила Василівна


Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua

Заступник директора

Прохоренко
Тетяна Анатоліївна


Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: t.prohorenko.tsdea@arch.gov.ua

Відділ формування Національного архівного фонду


Начальник відділу
Кручініна
Тетяна Григорівна


Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_naf@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності з питань впровадження електронного документообігу;
 • організація комплектування ЦДЕА України електронними документами та електронними інформаційними ресурсами, приймання їх на зберігання до ЦДЕА України;
 • проведення експертизи цінності електронних документів та електронних інформаційних ресурсів з метою внесення їх до НАФ, або вилучення з нього;
 • надання методичної допомоги з питань організації та впровадження електронного документообігу державним архівам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності;
 • проведення науково-методичної роботи з профільних питань відділу.

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації


Начальник відділу
Вороной
Сергій Ігорович


Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_it@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

 • розвиток та експлуатація інформаційно-комунікаційної системи ЦДЕА України;
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційній системі ЦДЕА України;
 • впровадження та супровід програмно-технічних комплексів ЦДЕА України;
 • надання консультаційної допомоги з питань своєї діяльності державним архівам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності;
 • участь у розробці науково-методичної роботи з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність ЦДЕА України.

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів


Начальник відділу
Чернятинська
Юлія Геннадіївна


Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_oblik@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

 • участь у реалізації державної політики в сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, координація діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності з питань зберігання електронних документів;
 • ведення обліку та постійне зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів;
 • надання методичної допомоги з питань обліку та зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів державним архівам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності;
 • проведення науково-методичної роботи з питань обліку, описування, зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів.

Відділ використання інформації документів


Начальник відділу
Вакантна
посада


Тел.: (044) 246-91-37
E-mail: tsdea_dostup@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції;
 • створення та удосконалення довідкового апарату до профільних документів;
 • організація доступу до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті до них;
 • участь у підготовці нормативно-правових актів, науково-методичних розробок з питань надання доступу та використання інформації профільних документів.

Сектор фінансового та ресурсного забезпечення


Завідувач сектору
Варченко
Наталія Анатоліївна


Тел.: (044) 273-32-97
E-mail: tsdea_fin@arch.gov.ua

Основними завданнями сектора є:

 • забезпечення ефективного та економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів;
 • розроблення на основі чинного законодавства схем посадових окладів та систем оплати працівників ЦДЕА України;
 • організація і ведення бухгалтерського обліку та звітності ЦДЕА України;
 • здійснення контролю за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій;
 • контроль за виконанням зобов’язань наявністю та рухом майна;
 • використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

Сектор управління персоналом


Завідувач сектору
Аблаєва
Надія Олександрівна


Тел.: (044) 273-32-98
E-mail: tsdea_kadry@arch.gov.ua

Основними завданнями сектора є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в ЦДЕА України;
 • задоволення потреб в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
 • встановлення у ЦДЕА України єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах ЦДЕА України.